Giá hiển thị là tổng tiền phòng, ví dụ: Giá 1 đêm là 300k, thì 2 đêm là 600k